Samen werken aan een gezonde veestapel!

LET OP: IN VERBAND MET HET CORONA VIRUS HANTEREN WIJ PASSENDE MAATREGELEN.

Met ons team van 4 landbouwhuisdierenartsen voorzien wij u graag van bedrijfsbegeleiding op maat. Daarnaast bieden wij uiteraard ook een adequate behandeling van het individuele dier.

De preventieve gezondheidszorg krijgt binnen de veehouderij een steeds grote betekenis. Door de huidige antibiotica-problematiek is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Wij staan u graag met raad en daad bij.

 

 


YouTube_logo (640x290) facebook_2015_logo_detail2 (640x222)

 

 

Tips van uw dierenarts

Nieuwsbrief schaap en geit

Het voorjaar is duidelijk weer begonnen, vele lammeren zijn er reeds geboren en alweer enige weken tot maanden oud. Bij een enkeling van u zullen de laatste lammeren nog ter wereld komen. Altijd weer een mooi gezicht om de schapen..

Meer informatie >

Maatregelen COVID-19

Maatregelen COVID-19 We blijven diergeneeskundige zorg aanbieden en ook voor spoedgevallen blijven we 24/7 voor u klaarstaan. Voor uw gezondheid en die van onze medewerkers nemen we extra maatregelen om de verspreiding van COVID-1..

Meer informatie >

Drinken de koeien genoeg tijdens de weidegang?

Koeien hebben buiten soms een andere drinkwaterbron dan binnen. In de stal wordt bijvoorbeeld leidingwater gedronken terwijl buiten gebruik wordt gemaakt van een eigen (grondwater)bron. Hierdoor treedt voor de koeien vaak een du..

Meer informatie >