In de zomer worden de ideale omgevingstemperaturen (-5 tot +18 graden Celcius) van onze melkkoeien ruimschoots overschreden. Dit veroorzaakt hittestress bij de melkkoeien, zeker bij de hoogproductieve koeien. Deze dieren zijn, gezien hun voeropname en melkproductie, in feite continu bezig met het lopen van een marathon. Alleen door de ademhalingssnelheid te verhogen en via verdamping via de huid kunnen ze hun warmte afvoeren. Echter, bij een stijgende temperatuur en een hoge luchtvochtigheid, kan een koe haar warmte moeilijker kwijt. Dit kan snel leiden tot een verminderde voeropname tot wel 25%. Bovendien kosten hijgen en zweten energie. De gevolgen hiervan kunnen zijn: Depressie in melkvet, slechtere vruchtbaarheid, minder weerstand (waardoor o.a. meer masititis), minder structuuropname met meer kans op pensverzuring en verslechtering van klauwgezondheid.

Tips om hittestress te voorkomen:

 • zorg voor voldoende vers water
 • houdt de waterbakken schoon
 • bestrijd vliegen
 • voorkom zonnebrand
 • pas evt. siestabeweiding toe
 • zorg voor voldoende schuilmogelijkheden
 • stalrantsoen: geen extra bicarbonaat
 • stal: zorg voor voldoende ventilatie en evt. verkoeling via water
 • stal: voorkom directe instraling van zonlicht
 • stal: zorg voor dagelijks vers voer
 • stal: zorg voor droge/schone boxen