Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de KNMvD van toepassing