Allereerst zijn gezonde, spelende kalveren die goed in conditie zijn een lust voor het oog en maken de verzorger blij en gelukkig. Zowel het welzijn van de kalveren, als de boer(in) zijn optimaal.

Dit klinkt een beetje wollig, maar is absoluut waar. Met plezier laat een veehouder/ster de kalfjes zien, als deze er goed uit zien. Maar we hebben ook vaak te maken met kalververzorgers die langzamerhand gefrustreerd raken van alle ellende en gezondheidsproblemen met de kalveren: diarree, luchtwegproblemen, slechte groei, veel medicijnen, verhoogde uitval en vooral veel extra werk. Veel veehouders kennen in meer of mindere mate deze problematiek. Vaak wisselend en afhankelijk van afkalfpieken en seizoen.

Gelukkig is er de laatste jaren binnen onze praktijk veel vooruitgang geboekt. Door een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en begeleiding op bedrijfsniveau is de bewustwording van een optimale kalver-opfok vergroot. Hierdoor vindt er meer preventie plaats ten aanzien van onder andere huisvesting, klimaat, voeding, en gezondheid. We zijn er daarom van overtuigd dat dit op de meeste melkveebedrijven te realiseren is, mits de veehouder:

  • Zich realiseert dat niet zieke of magere kalveren, maar gezonde kalveren in goede conditie ‘normaal’ is.
  • Zich bewust is van de relatie van gezonde kalveren en een goede groei.
  • Zich bewust is van de relatie van een goede groei in de eerste levensmaanden en de productie en duurzaamheid van de vaars/koe, ondanks dat dit pas na enkele jaren zichtbaar wordt.
  • Weet dat een goede voer efficiëntie in het leven, begint bij een hoge groei tijdens de melkfase.
  • Zich realiseert dat preventieve maatregelen weliswaar ook tijd en geld kosten, maar altijd minder dan iedere keer te moeten behandelen.
  • Durft te investeren in de toekomst van de veestapel: een goede opfok geeft een veel snellere vooruitgang dan via de genetica.
  • De kalver opfok durft te bespreken met de dierenarts / voorlichter.

 

Gaat u hiermee aan de slag, dan zijn er nog 2 zaken die wij u willen adviseren: maak doelstellingen en gun u zelf voldoende tijd om de zaak blijvend op orde te brengen.