Het voorjaar is duidelijk weer begonnen, vele lammeren zijn er reeds geboren en alweer enige weken tot maanden oud. Bij een enkeling van u zullen de laatste lammeren nog ter wereld komen. Altijd weer een mooi gezicht om de schapen/geiten met lammeren in de weide te zien lopen. Jonge lammeren hebben echter nog geen weerstand opgebouwd tegen worminfecties en coccidiose. Dergelijke infecties worden veelal pas opgemerkt op het moment dat lammeren zichtbaar dun zijn op de mest, slecht groeien en/of hoesten. Ook kan er sprake zijn van plotselinge sterfte zonder dat er verschijnselen worden opgemerkt. Zodoende is het essentieel om preventieve maatregelen te nemen.

Lees hier verder …