Voor velen van u de meest vervelende en kostbare aandoening die het arbeidsproces in de melkstal of bij de robot flink kan verstoren. Landelijk krijgen nog steeds ongeveer 22% van de Nederlandse melkkoeien aan 1 of meerdere kwartieren uierontsteking, al is dit percentage gelukkig wel dalende.

Om een voorbeeld te geven: door onze praktijk worden jaarlijks ongeveer 1000 doosjes ‘Avuloxil’ geleverd. Afhankelijk van het aantal injectoren per behandeling zullen hiermee ongeveer 2000-4000 kwartieren mee behandeld worden, hetgeen ongeveer 17% van het aantal melkkoeien in de praktijk is.

Mastitis brengt dus de gehele rundveesector flinke financiële schade toe. De totale schade door mastitis (klinisch en subklinisch) in Nederland bedraagt jaarlijks meer dan 100 miljoen euro. De schade door klinische mastitis ontstaat door productieverlies in de huidige lactatie en door het niet leveren van melk vanwege de wachttijd van medicijnen.

Bij klinische mastitis is de schade per getroffen koe in de eerste drie maanden van de lactatie ongeveer € 275 en in de periode van vier tot negen maanden in de lactatie bedraagt deze ruim € 140. Hierbij komen ook nog behandelingskosten en schade vanwege het voortijdig afvoeren van zieke dieren.

Subklinische mastitis veroorzaakt schade door productieverlies. Bovendien wordt u gekort op het melkgeld wanneer het geometrisch tankmelkcelgetal de grens van 400.000 cellen per ml melk overschrijdt en wanneer het celgetal op het moment van scheppen boven de 400.000 cellen per ml melk komt. Ook vroegtijdige vervanging van dieren met een hoog celgetal is een kostenpost.

Voldoende redenen dus om hier veel aandacht aan te schenken. Dit kan bijvoorbeeld tijdens het invullen van het jaarlijkse BGP, of uiteraard tijdens de reguliere begeleidingen. De Analyse klinische mastitis kan u hierbij helpen om oorzaken op te sporen en vervolgens de juiste aanpassingen door te voeren. Vergeet niet de resultaten met uw dierenarts te evalueren.