Q-koorts is een aandoening die wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii. De verwekker kan bij meerdere diersoorten voorkomen, maar veroorzaakt meestal geen verschijnselen. Bij kleine herkauwers kan de Q-koorts leiden tot abortus. In de nageboorte, vruchtvliezen en vruchtwater worden grote hoeveelheden van de bacterie uitgescheiden. Q-koorts is een zoönose , dat wil zeggen dat de infectie van dier op mens kan worden overgedragen.

Houders van melkgeiten, melkschapen, schapen en geiten op bedrijven met een publieksfunctie (zoals zorgboerderijen en kinderboerderijen) zijn sinds 2010 verplicht hun dieren jaarlijks laten vaccineren tegen Q-koorts (voor 1 augustus!).
Houders van andere geiten en schapen kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren.

Deze vaccinatie beschermt dieren tegen het krijgen van Q-koorts en zorgt ervoor dat dieren die Q-koorts hebben, de kiem in mindere mate uitscheiden.

Geiten en schapen kunnen gevaccineerd worden vanaf een leeftijd van 3 maanden. Als de dieren voor de eerste keer gevaccineerd worden, moet dit na 3 weken herhaald worden. Na deze basisvaccinatie wordt de afweer onderhouden met een jaarlijkse enting. Dieren moeten minimaal 2,5 week voor het dekken gevaccineerd worden. Drachtige dieren mogen niet geënt worden.

Het vaccin is er alleen voor geiten en schapen. Er is geen vaccin tegen Q-koorts voor andere (huis)dieren.