Er zijn diverse vaccins beschikbaar om uw schapen en lammeren te beschermen tegen een aantal aandoeningen, waaronder:

Blauwtong

Blauwtong is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De besmetting komt door de beet van kleine muggen (knutten) die besmet zijn met het virus. Schapen zijn beschermd door 1 enkele vaccinatie. Vaccinatie kan vanaf 3 maanden leeftijd.

‘Het bloed’

Het bloed is een aandoening die met name bij opgroeiende lammeren problemen veroorzaakt. Het wordt vaak veroorzaakt door Clostridium perfringens type D. Deze bacterie komt als normale darmbewoner bij alle schapen voor, maar kan zich explosief gaan vermenigvuldigen als er in de darmen opeens grotere hoeveelheden eiwit of koolhydraten wordt aangeboden. Dit kan gebeuren bij leblammeren die gulzig en veel drinken of als lammeren opeens heel gulzig gaan vreten in een verse weide. De gifstoffen die de Clostridiumbacterie produceert, kunnen het schaap doodziek maken.

Afhankelijk van het vaccin kan het vanaf een leeftijd van 2-3 weken worden toegediend. Het vaccin geeft passieve bescherming via de biest indien de ooien 4-6 weken voor het aflammeren zijn gevaccineerd. De vaccinatie moet jaarlijks worden herhaald.

Q-koorts

Meer informatie over het vaccineren tegen Q-koorts vind u hier.

Rotkreupel

Rotkreupelinfecties worden veroorzaakt door Bacteroides nodosus. Het voorkomen van rotkreupel is weer- en seizoensgebonden. De vaccinatie moet worden gegeven vanaf een leeftijd van 3 maanden. De noodzaak tot vaccinatie verschilt per koppel. Het vaccin kan preventief (ter voorkoming) of therapeutisch (als behandeling) worden ingezet. Wanneer de herhalingsvaccinatie moet worden toegediend, verschilt per koppel en is afhankelijk van de aanwezigheid van rotkreupel.