Veel melkveebedrijven binnen onze praktijk laten zich begeleiden door hun eigen geborgde rundveedierenarts. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de intensiteit van begeleiding wordt samen gekozen voor een bedrijfsbezoek 1 keer per 2 tot 6 weken, op een van te voren bepaald moment.

De huidige rundveedierenarts is, door zijn brede blik, kennis van de veehouderij en kennis van de ziekteleer, bij uitstek de begeleider die weet welke factoren van invloed zijn op het welzijn, de productie en duurzaamheid van uw melkkoeien. Tijdens bedrijfsbezoeken worden de volgende punten meegenomen:

 • Gegevensinspectie:  MPR, GD-uitslagen, vorige bedrijfsverslagen, rantsoen-info;
 • Bedrijfsinspectie: voer, water, stal, welzijn;
 • Dierinspectie individueel en per groep: conditie, locomotie, beschadigingen, hygiëne, mest

Wat mag u concreet van ons verwachten tijdens de bedrijfsbegeleiding en welke onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Vruchtbaarheid
 • Voeding
 • Droogstand management
 • Uiergezondheid / mastitis
 • Klauwgezondheid
 • Attentiedieren
 • Kalveropfok / jongvee opfok
 • Onthoornen
 • Vaccinaties en bemonsteren / monitoren
 • PBB / BGP / BBP / KoeKompas
 • Bewaken diergezondheid, dierwelzijn, medicijngebruik