Bij aan- of verkoop wordt een paard vaak klinisch en röntgenologisch gekeurd. Middels dit onderzoek wordt een inschatting gemaakt van de gezondheidsstatus van het paard en de eventuele risico’s.

Klinische keuring

De keuring verloopt volgens eens standaard protocol. Tijdens het eerste deel van de klinische keuring wordt het paard onderzocht op mogelijke afwijkingen en/of aandoeningen aan hart, luchtwegen, ogen, gebit en huid.
Vervolgens wordt het bewegingsapparaat van het paard beoordeeld in rust en in beweging: het beoordelen van de stap en de draf op de rechte lijn, het longeren op een harde en vervolgens zachte bodem. De dierenarts voert tevens buigproeven uit waarbij de benen gedurende enige tijd gebogen worden om pijnlijkheden op te sporen. Eventueel wordt aansluitend aan dit klinisch deel een endoscopisch onderzoek van de luchtwegen uitgevoerd.
Een klinische keuring kan bij u aan huis plaats vinden, maar bij voorkeur op onze paardenpraktijk in Lattrop. Hier beschikken we over een monsterbaan en longeercirkels met harde en zachte bodem. Daardoor kunnen we de klinische keuring onder ideale en gestandaardiseerde omstandigheden uitvoeren, wat de kwaliteit van de keuring ten goede komt. Bovendien bespaart u op onze paardenpraktijk de visitekosten.

Röntgenologische keuring

Bij aan- of verkoop is de röntgenkeuring een aanvulling op de klinische keuring.
De belangrijkste gewrichten, waar we de meeste kreupelheden zien, worden in beeld gebracht. Gekeken wordt naar eventueel aanwezige afwijkingen die tijdens het klinisch onderzoek niet of onvoldoende tot uiting zijn gekomen maar die bij intensief gebruik van het paard aanleiding kunnen geven tot kreupelheid.
Alle bevindingen worden gerapporteerd op een keuringsformulier.

De keuringen worden uitgevoerd door Erkend Paardendierenarts Jantine van Ginneken.