Volwassen paarden worden in veel gevallen te vaak ontwormd. Het motto ‘baat het niet dan schaadt het ook niet’ gaat in dit geval zeker niet op. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer resistentie ontstaat tegen wormmiddelen. Om resistentie tegen te gaan is het van belang om niet vaker te ontwormen dan echt noodzakelijk is. Mestonderzoek is hierbij een onmisbaar hulpmiddel om ‘op maat’ te ontwormen.

Het microscopisch mestonderzoek wordt op onze kliniek in Oldenzaal uitgevoerd. Een  verse mestbal per paard volstaat hiervoor. Wanneer meerdere volwassen paarden gezamenlijk weidegang hebben kan het onderzoek uitgevoerd worden op een mengmonster van de verschillende paarden.

Bij mestonderzoek van volwassen paarden blijkt vaak dat ontwormen helemaal niet nodig is. In die gevallen is ook uw portemonnee gebaat bij ontwormen op geleide van mestonderzoek!

Toepassing mestonderzoek

  • In maart of april beginnen met microscopisch mestonderzoek – Dit onderzoek kan op mest van het individuele paard uitgevoerd worden, of op een mengmonster.
  • Bij een mengmonster kunt u de mest individueel aanleveren. In het laboratorium wordt de mest pas gemengd.
  • Als het aantal EPG (Eieren Per Gram mest) te hoog is, zal het advies zijn om de betreffende paarden te ontwormen
  • Als het aantal EPG laag is, is het niet nodig om te ontwormen
  • Mestonderzoek tot september iedere 2 maanden herhalen

Ontwormen in het najaar

Eieren van Gastrophilus (horzellarven) en de lintworm vinden we niet of moeilijk terug in de mest. Daarom adviseren we om in het najaar (oktober/november) standaard te ontwormen met een middel tegen deze parasieten. Equimax is hiervoor een heel geschikt middel.

Onze dierenartsen bespreken graag met u of dit schema ook op uw situatie van toepassing is.