De meest voorkomende symptomen bij luchtwegproblemen zijn hoesten, neusuitvloeiing, kortademigheid en/of koorts. Soms zijn de klachten heel subtiel en is er alleen sprake van wat verminderd uithoudingsvermogen.

Luchtwegklachten moeten bij paarden altijd serieus genomen worden. In tegenstelling tot bij andere diersoorten spelen allergieën vaak een rol. In dat geval wordt er een andere behandeling ingesteld dan bij paarden met een ‘verkoudheid’ (luchtweginfectie door bacteriën of virussen).Het klinisch onderzoek door de dierenarts levert doorgaans veel informatie op over de mogelijke oorzaak van het probleem.Als aanvulling op het klinisch onderzoek kunnen de volgende onderzoeken uitgevoerd worden:

  • Laboratoriumonderzoek naar ziekmakende bacteriën of virussen
  • Endoscopie van de luchtwegen. Met behulp van een endoscoop (camera) is het mogelijk om in de neusgangen, keel en luchtpijp te kijken.
  • Broncho-Alveolaire Lavage (BAL). Dit is een spoeling van de diepere luchtwegen (longen). Met de spoelvloeistof verkrijgen we ook cellen, die vervolgens onder  de microscoop onderzocht worden. Aan de hand van het aantal cellen en de verhouding tussen verschillende soorten cellen kan een diagnose gesteld worden. BAL wordt met name ingezet bij een verdenking op allergische luchtwegaandoeningen.