Al onze paardendierenartsen hebben echo-apparatuur in de auto.

Deze beeldvormingstechniek wordt vooral gebruikt in het kader van merriebegeleiding. Jaarlijks begeleiden we enkele honderden fokmerries rondom inseminatie.

Met behulp van het echo-apparaat kunnen we de eierstokken en de baarmoeder heel mooi in beeld brengen, waardoor de hengstigheidscyclus optimaal gevolgd kan worden. Daarnaast kunnen ook afwijkingen (bijv. vocht in de baarmoeder, afwijkende follikel, eierstoktumor) goed gediagnosticeerd worden. Zeker voor het in een vroeg stadium onderkennen en behandelen van tweelingdracht is echografisch onderzoek onmisbaar.

Af en toe gebruiken we echografie om ook andere structuren te onderzoeken (bijvoorbeeld de blaas of een bloeduitstorting).