Wij adviseren om alle katten jaarlijks te laten vaccineren (inenten). Wij hanteren daarvoor een vaccinatieprogramma op maat. Dat houdt in dat uw kat enkel de benodigde vaccinaties krijgt toegediend die voor zijn/haar situatie noodzakelijk zijn. Dit wordt vooraf met u besproken.

Voorafgaand aan de jaarlijkse vaccinatie vindt een gezondheidscontrole plaats waarvan de bevindingen vermeld worden in het dierenpaspoort van uw kat. De jaarlijks terugkerende gezondheidscontrole van uw kat kan problemen in een vroeg stadium aan het licht brengen. Hierdoor heeft een eventuele behandeling een grotere kans van slagen.

Tijdens deze controle kijken we onder andere naar:
– het gebit
– de oren
– er wordt naar het hart en de longen geluisterd
– de huid en de vacht worden bekeken
– het gewicht wordt besproken
– eventuele gezondheidsklachten worden besproken

Katten worden gevaccineerd tegen niesziekte en kattenziekte.
Een kitten moet op 9 en 12 weken leeftijd gevaccineerd worden, en daarna jaarlijks.

Niesziekte
Niesziekte kan door verschillende ziekteverwekkers veroorzaakt worden. De meest voorkomende veroorzakers van dit ziektebeeld zijn het feline herpesvirus en het feline calicivirus. Deze virussen komen in Nederland wijdverspreid voor, en er is voor iedere kat een reeël risico om besmet te raken. Deze vaccinatie dient ieder jaar herhaald te worden.

Kattenziekte
Kattenziekte wordt veroorzaakt door het panleukemie-virus, een parvo-virus. Dit virus veroorzaakt een heftige ontsteking van het maagdarm-kanaal, met mogelijk de dood tot gevolg. De vaccinatie tegen kattenziekte hoeft maar eens in de 3 jaar gegeven te worden.

Neusenting tegen Bordetella
Bordetella is een bacterie die het verloop van niesziekte kan compliceren. Het is mogelijk om uw kat hier extra tegen te beschermen door middel van een zogenaamde neusenting. Dit houdt in dat de vaccinatie als neusdruppel wordt toegediend. Wij adviseren deze vaccinatie enkel voor katten die een verhoogd risico op niesziekte lopen, door bijvoorbeeld een bezoek aan een pension of een kattenshow.

Hondsdolheid (Rabiës)
Wanneer u uw kat meeneemt naar het buitenland (dus ook over de grens naar Duitsland) is een enting tegen Rabiës (hondsdolheid) verplicht. Bovendien is dan ook een chip en een Europees paspoort verplicht. Deze enting hoeft maar eens in de drie jaar gegeven te worden. U kunt per land alle eisen die voor de invoer van huisdieren worden gesteld, nalezen op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen voor extra informatie.

Mijn kat komt niet buiten, moet deze wel gevaccineerd worden?

Katten die nooit buiten komen, kunnen helaas wel ziek worden. Wij kunnen namelijk ziektekiemen meebrengen van buiten naar binnen. Ook kan dit verspreid worden via de lucht. Daarom adviseren wij om ook ‘binnenkatten’ wel te vaccineren.